15 února, 2018

ČLUPEK

Jeskyně č. 905B v závrtu Člupek, JESO: K2301213-J-09052, k.č.812/3, 812/4

Závrt Člupek se nalézá na Harbešské plošině mezi obcemi Vilémovice a Lažánky cca 200m východně od závrtu Společňák. Délka závrtu je 22 m, šířka 15 m, hloubka 7 m. Původní ponor se nalézá v západní části závrtu.

  Předběžné sondy v závrtu začaly v lednu 1998. Od března do května 1998 probíhaly otvírkové práce na původním ponoru. Po dosažení hloubky cca 8m byla objevena síňka se zavaleným dnem. Na začátku června 1998 byla vybudována přímá šachta ze síňky na povrch.

  Po vykopání 2 m hluboké sondy byla objevena zasedimentovaná chodbička, kterou odtékala voda. Po vyklizení sedimentu se podařilo prolézt do pokračování chodbičky. Pro stále se snižující strop do neprůchodnosti stoupala obtížnost prací. Práce tedy byly vtěchto místech v červnu 2000 zastaveny.

  Další prolongační práce se soustředily přímo pod vstupní šachtou. Od června 2000 do února 2002 byl prohlouben prostor pod šachtou o 7 m až na dno.(-22 m). Dno je tvořeno pevnou skálou s patrným vodním žlábkem, svažující se severním směrem. Postupně bylo odkrýváno pokračování chodbičky v celém profilu (šířka 0,6 m,výška 3 m) vedoucí severním směrem. Po 7 m byla ve dně této chodbičky odkryta odbočka 0,5x 0,7 m vedoucí SZ směrem a svažující se v úhlu 20 stupňů.

  Práce se však zaměřily na prodloužení chodbičky severním směrem. Vyklízením sedimentu se v březnu 2002 se podařilo proniknout do volných prostor, uzavřených závalem. Po částečném rozebrání závalu z vysypaného komína se objevilo další pokračování. Chodbička po dalších 7 m ústí do soustavy puklin vedoucích směrem východ-západ. Dno těchto puklin je tvořeno kamennými bloky pokrytých sedimenty. Ve dně jsou místy patrné ponory (charakteru podzemních závrtů), až 1,5 m hluboké, kterými zjevně odtéká voda. Při vyšších vodních stavech, kdy dochází v těchto místech k nadržení vody (vodní čára na stěnách). Centrální puklina má délku 15 m, šířku 0,5 m a výšku 2 m. Puklina přechází ve dva komíny o dohledné výšce cca 3 m.

Mapa jeskyně

 

foto: Aleš

foto: Luboš

 

 

 1,229 total views,  1 views today