28 února, 2018

Mastný flek

Jeskyně č. 687 Mastný flek, JESO: K2301211-J-06870

Jeskyně Mastný flek leží asi 750 m směrem severovýchodně od Kateřinské jeskyně, těsně u silnice, pod 10 m vysokou skalní stěnou v pravé údolní stráni. První práce na průzkumu jeskyně začaly v roce 1939 podle objevující se plochy odtátého sněhu, tzv. mastného fleku. V letech 1950 – 1951 zde pracovala národní správa Moravského krasu. Později se jeskyně stala pracovištěm Kabinetu pro geomorfologii brněnské základny Čs. akademie věd, následně Speleologického kroužku OSP Blansko. Od roku 1986 zde pracovala skupina ZO ČSS 6 – 20. V současné době je jeskyně pod patronací skupiny ZO ČSS 6 – 21 Myotis.
Jedná se o lokalitu v konzervaci

   Jeskyně začíná chodbou, v níž se udržuje jezero skapové vody o hloubce asi 30 cm, které je třeba přebrodit. Chodba vyúsťuje do dómu větší rozlohy s bohatou krápníkovou výzdobou. Dóm má trojúhelníkový půdorys, jehož jižní strana přechází v úzkou puklinovou chodbu. Vznikl převážně zřícením stropu jeskyně, čehož dokladem je mohutný suťový kužel. Nad suťovým kuželem je 40 m vysoký komín. Při úpatí kužele bylo zjištěno další pokračování, které je dlouhé 46 m. Chodba prochází nánosovými sifony a končí v zahliněné puklině. Celková délka všech chodeb je asi 300 m.

 

foto: Luboš

 1,411 total views,  1 views today